ปิดเทอม ! - สอนทำเว็บ หลักสูตร อบรม สอนเขียนเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Drupal โปรแกรมสำเร็จรูป

เนื่องจากช่วงหลายเดือนนี้ กิจกรรมต่างๆ มากมาย ขออนุญาตปิดเทอมชั่วคราวนะครับ :)

สอนทำเว็บ หลักสูตร อบรม ทำเว็บด้วยตัวเอง สอนเขียนเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Drupal

สอนทำเว็บ ด้วย Drupal 7

ปกป้อง ดอทคอม เปิดคอร์สพิเศษ อบรม สอนทำเว็บ สอนเขียนเว็บ ระดับเริ่มต้น ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Drupal (drupal.org) โปรแกรมระบบจัดการเนื้อหา ที่ยืดหยุ่นและมีความปลอดภัยสูง

หลักสูตรสอนทำเว็บ อบรม สอนเขียนเว็บ จะเป็นการอธิบายโครงสร้างส่วนต่างๆ ของการทำเว็บไซต์ ตั้งแต่พื้นฐาน ด้วยระบบจัดการเนื้อหา Drupal ที่เป็นระบบโอเพ่นซอร์ส ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

สอนทำเว็บ ระดับเริ่มต้น

  • เหมาะสำเร็จ เว็บส่วนตัว เว็บบล็อก และผู้เรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจัดสร้างเว็บ เว็บองค์กร เว็บหน่วยงาน ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น หลักสูตรมุ่งเน้นการแนะนำพื้นฐานของการใช้งานเว็บไซต์
  • ผู้เรียนควรมีพื้นฐาน HTML
  • ระยะเวลาในการสอนทำเว็บ ประมาณ 5 ชั่วโมง
  • ค่าใช้จ่าย คนละ 2,000 บาท เท่านั้น

วัน, สถานที่ และ สิ่งที่จะได้รับในการเรียน สอนทำเว็บ

  • วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ หรือ วันธรรมดา แล้วแต่ความสะดวกของผู้เรียนแต่ละคน
  • สถานที่ - (หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม)
  • สามารถสมัครเรียน หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ อีเมล poakpongnetwork (at) gmail.com หรือ โทร. 081-3740205

Drupal เป็นระบบจัดการเนื้อหาเว็บ (content management sstem: cms) เขียนขึ้นด้วยภาษา php ถูกใช้งานเป็นระบบเบื้องหลังของเว็บไซต์หลายเว็บทั่วโลก ตั้งแต่เว็บไซต์ขนาดเล็ก จนถึงเว็บไซต์หน่วยงานขนาดใหญ่ รวมทั้งเว็บไซต์ราชการหลายแห่ง drupal ได้รับรางวัลชนะเลิศ cms เว็บยอดเยี่ยมแห่งปี ในปี 2550 และ 2551

ระบบศูนย์กลาง drupal core เป็นส่วนที่รวมการทำงานพื้นฐานของระบบจัดการเนื้อหาเว็บ ซึ่งได้แก่การลงทะเบียนผู้ใช้ การบริหารระบบ การจัดการเมนู ฟีด บล็อก ฟอรั่ม และการสร้างหน้าตาพื้นฐาน โดยในการทำงานของ drupal มักจะทำงานร่วมกับ modules ตัวอื่นที่เพิ่มเข้ามาตามความต้องการของผู้ใช้งาน drupal สามารถติดตั้งได้ใน php 4.3.5+ และฐานข้อมูล MySQL หรือ PostgreSQL

 

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม เว็บไทย ที่ใช้ Drupal เป็นพื้นฐานในการทำเว็บ