รวมรายการ Software Update เดือน มี.ค. 07

- DVD Studio Pro 4.1.2 โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลวิดีโอ สำหรับทำเป็นแผ่น DVD อย่างมืออาชีพ

- Backup 3.1.1 โปรแกรมสำรองข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน .Mac

- QuickTime 7.1.5 สำหรับ Mac และ Windows

- AirPort Extreme Update 2007-002 แนะนำให้ผู้ใช้งาน Mac-Intel อัพเดท

- Mac OS X 10.4.9 Update สำหรับ PPC และ Intel

- Mac OS X Server 10.4.9 Update (Universal)

- iPhoto 6.0.6

- Security Update 2007-003 สำหรับผู้ใช้งาน 10.3.9 และ 10.3.9 สำหรับเซิร์ฟเวอร์

- iPod Reset Utility 1.0 สำหรับ Mac และ Windows

- AirPort Base Station Update 2007-001 สำหรับ Mac และ Windows เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกับ AirPort Base Station ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มา : Apple.com