วิธีแก้ไข /etc/hosts ใน Windows 7

ปกติ /ect/hosts ใน Linux หรือ Mac OS X นั้นหาไม่ยาก (ตาม path ที่เห็นเลย) แต่สำหรับใน Windows 7 มันอยู่ซับซ้อนกว่า ทำให้ถ้าต้องแก้ไขรายละเอียดของ /etc/hosts ต้องเข้าไปตามนี้...

  1. คลิกขวาที่โปรแกรม Notepad และเลือกเมนู Run as administrator
  2. เข้าไปตาม path ดังนี้ \Windows\System32\drivers\etc
  3. เปลี่ยนชนิดของไฟล์ จาก Text Documents (*.txt) เป็น All Files (*.*)
  4. เปิดไฟล์ hosts เพื่อแก้ไขตามต้องการ