แชร์อินเตอร์เนต เพียง 5 คลิก ใน Mac OS X

วันนี้เอาเครื่อง PowerBook ที่ใช้ประจำ ไปเป็นตัวกระจายสัญญาณ wireless ให้กับ Notebook ของนักข่าวภายในห้องสัมมนา เพราะสถานที่ที่ไปใช้งานไม่อนุญาตให้ Notebook ทั่วไปเข้าใช้สัญญาณ wireless โดยไม่ได้รับอนุญาต

วิธีการที่ทำในวันนี้คือ ลากสายแลนจาก hub มาต่อกับ PowerBook จากนั้นก็เปิดคำสั่ง Share Internet ทำตัวเองเป็น access point เพื่อให้ Notebook ของคนอื่นสามารถเข้าเนตผ่านเครื่องเราได้นั่นเอง (เนื่องจากมี Notebook หลายเครื่องเสียบแลนทั้งหมดไม่สะดวก)

ใน Mac OS X เวอร์ชั่น 10.4.10 มันไม่ยุ่งยากเลย เพียงแค่คลิก 5 ที ก็ใช้ได้แล้ว

คลิกที่ 1 เปิดโปรแกรม System Preferences
คลิกที่ 2 เลือกหัวข้อ Share
คลิกที่ 3 เลือกเมนู Internet
คลิกที่ 4 คลิกปุ่ม Start
คลิกที่ 5 คลิก Start อีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยัน

ง่ายมั่กๆ ^^

share internet