หาความกว้างหน้าจอด้วย javascript แล้วส่งให้ php ทำงานต่อ

ต้องการหาขนาดความกว้างหน้าจอของคนที่เปิดดูเว็บไซต์ ค้นหาจาก google พบคำสั่ง javascript ในการตรวจหาความกว้างและความสูง แต่ที่ผมอยากได้คือให้นำค่าที่ได้ไปใช้งานต่อได้ใน php อีกทอดหนึ่ง

@FordAntiTrust แนะนำว่าให้ส่งค่าผ่านทาง Cookies (ยิ่งงงเข้าไปอีก ฮาา)

ค้นหาอีกรอบได้คำสั่งมาดังนี้ :

ชุดแรกใส่ใน <head> ทำการสร้าง cookies ขึ้นมาแล้วส่งไปยังหน้าที่เราใช้งาน (ก็คือหน้าที่เราต้องการใช้งานนั่นแหละ)

<?php
if(isset($HTTP_COOKIE_VARS["users_resolution"]))
$screen_res = $HTTP_COOKIE_VARS["users_resolution"];
else //means cookie is not found set it using Javascript
{
?>

<script language="javascript">
<!--
writeCookie();
function writeCookie()
{
var the_cookie = "users_resolution="+ screen.width;
document.cookie=the_cookie
location = 'document.php';
}
//-->
</script>

<?php
}
?>

ในส่วน <body> ก็ echo php ตามปกติ

<?php
echo "Your screen resolution is ". $screen_res;
?>

reference: Find Screen Resolution With PHP | PHP Magic Book

ปล.ใครมีวิธีง่ายกว่านี้ ช่วยแนะนำด้วยครับ :-)