ผมเป็น พันธมิตร ... แต่ไม่ไช่พันธมิตร

20 กว่าปีที่ผ่านมาแล้ว กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งจากหลายๆ ภาคส่วน
ที่เรียกร้องประชาธิปไตย ได้ผลิตหนังสือให้ความรู้ประชาชน
ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ราคาถูกแต่เนื้อหาอัดแน่น ทั้งประวัติศาสตร์ การต่อสู้
ทางการเมือง เพื่อเรียกร้องระบอบประชาธิปไตย
รวมทั้งการตั้งข้อสังเกตุในเหตุการณ์ที่ผ่านมาของยุคนั้นๆ

ซึ่งต่างจาก กลุ่มพันธมิตรยุคปัจจุบันโดยสิ้นเชิง

.....

20 years ago

คัดลอกมาจาก macxth - การเมือง ตอน ผมเป็น พันธมิตร...แต่ไม่ใช่พันธมิตร