Propretor

ข้อเสนอถึงผู้ว่าฯกทม. คนต่อไป ตอนที่ #3 การจราจร-ขนส่งมวลชน

เกริ่นนำ: ผมจะพยายามนำเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บนี้ เพื่อสื่อสารไปยังผู้ว่าฯ กทม. คนต่อไป (หรือผู้สมัคร ผู้ว่าฯ) - ไม่ว่าใครจะได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. ก็ตาม

ตอนที่ #3 ปัญหาการจราจร และระบบขนส่งมวลชน

เข้าเรื่อง... จากที่ผมเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องเดินทางไปในระบบการจราจรและขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ มาเป็นเวลายาวนาน คิดว่าหลายสิ่งที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน อาจเป็นปัญหาเสียเอง ที่ทำให้เกิดอาการจราจรติดขัด สร้างความไม่สะดวกในการเดินทาง เอาเป็นว่าพูดถึงข้อเสนอเลยดีกว่า...

ข้อเสนอหลัก

- ประสานงานให้มีการยกเลิกการใช้ตำรวจจราจร มาควบคุมสัญญาณไฟในชั่วโมงเร่งด่วน มีตลกร้าย ซึ่งไม่ค่อยตลกสักเท่าไหร่ "ถ้าแยกไหนรถติดมากกว่าปกติ แสดงว่าแยกนั้นมีตำรวจมาควบคุมสัญญาณไฟ" เสนอให้ใช้ระบบอัตโนมัติแสดงเวลาด้วยคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา (ซึ่งปัจจุบันในเวลาที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วน ระบบนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) หากเกิดปัญหารถล้นแยก ก็สามารถปรับแก้เวลาให้เหมาะสมกับปริมาณรถยนต์ ได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

- ดำเนินการผลักดันอนุญาต ให้รถเมล์ รถขนส่งมวลชน สามารถวิ่งข้ามสะพานหรือลอดอุโมงค์ ผ่านแยก (อาจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย) ซึ่งในหลายกรณี ถนนที่ขนานกับสะพานหรืออุโมงค์ จะถูกให้หยุดรอสัญญาณไฟนานกว่าถนนที่ตัดกับสะพานหรืออุโมงค์นั้นๆ

- ย้ายป้ายรถเมล์ให้ตำแหน่งเหมาะสมกับสภาพการจราจร เช่น ย้ายป้ายรถเมล์อยู่ใต้สะพานหรือบนอุโมงค์ ให้รถเมล์สามารถหยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร และวิ่งผ่านข้ามสะพานหรือลอดอุโมงได้ง่าย อาจมีข้อกังวลว่าผู้โดยสารจะต้องใช้ระยะทางในการไปป้ายรถเมล์ไกลขึ้น แต่ถ้าเทียบกับระยะทางในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน ถือว่าไม่ไกลกว่ากันมากนัก

- ประสานงานให้มีตรวจสอบสภาพรถที่ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันรถเมล์ร่วมบริการหลายคันส่วนใหญ่ มีอายุการใช้งานมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ไม่มีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ควันดำ สกปรก รวมทั้งความปลอดภัยต่ำ

ข้อเสนอรอง

- ลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้งานรถเมล์ รถขนส่งมวลชน โดยการใช้เงินอุดหนุนให้ผู้บริโภคจ่ายค่าโดยสารน้อยลง เช่น ลดค่าโดยสารครึ่งราคาทุกคัน หรือให้สิทธิลดพิเศษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา

- ปรับปรุงป้ายรถเมลให้สามารถอำนวยความสะดวกได้อย่างแท้จริง บางป้ายรถเมล์มีเก้าอีนั่งรอ แต่ไม่สามารถนั่งได้ เพราะมีกระถางต้นไม้ลอยอยู่เหนือเก้าอี้นั่ง รวมทั้งควรมีถังขยะในทุกป้ายรถเมล์

หมายเหตุ: ข้อเสนอที่นำเสนอนี้ เป็นนำไปเป็นเงื่อนไขในการพิจารณานโยบายของผู้สมัครแต่ละคน เพื่อเลือกผู้ว่าฯ กทม.ในส่วนตัวของผมเองด้วย

-----
- ตอนที่ #2 "ไอเดียสำหรับกรุงเทพฯ" เว็บไซต์นำเสนอความคิดเกี่ยวกับกรุงเทพฯ
- ตอนที่ #1 หมาก็เป็นผู้ว่าฯ กทม. ได้!

ข้อเสนอถึงผู้ว่าฯกทม. คนต่อไป ตอนที่ #2 ไอเดียสำหรับกรุงเทพฯ

เกริ่นนำ: ผมจะพยายามนำเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บนี้ เพื่อสื่อสารไปยังผู้ว่าฯ กทม. คนต่อไป (หรือผู้สมัคร ผู้ว่าฯ) - ไม่ว่าใครจะได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. ก็ตามตอนที่ #2 "ไอเดียสำหรับกรุงเทพฯ" เว็บไซต์นำเสนอความคิดเกี่ยวกับกรุงเทพฯideabangkok- เว็บไซต์ www.IdeaBangkok.com รวมไอเดียสำหรับพัฒนากรุงเทพฯ หมายเหตุ: ข้อเสนอที่นำเสนอนี้ เป็นนำไปเป็นเงื่อนไขในการพิจารณานโยบายของผู้สมัครแต่ละคน เพื่อเลือกผู้ว่าฯ กทม.ในส่วนตัวของผมเองด้วย------ ตอนที่ #1 หมาก็เป็นผู้ว่าฯ กทม. ได้!

ข้อเสนอถึงผู้ว่าฯกทม. คนต่อไป ตอนที่ #1 หมาก็เป็น ผู้ว่าฯ กทม.ได้

เกริ่นนำ: ผมจะพยายามนำเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บนี้ เพื่อสื่อสารไปยังผู้ว่าฯ กทม. คนต่อไป (หรือผู้สมัคร ผู้ว่าฯ) - ไม่ว่าใครจะได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. ก็ตาม

ตอนที่ #1 "หมาก็เป็นผู้ว่าฯ กทม. ได้" รายการ บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา ตอนที่ 33

- ปัญหากทม.ไม่ใช่แค่เรื่อง น้ำท่วม กับ เก็บขยะ !
- คนจน-คนรวย ในกทม. จะอยู่ร่วมกันอย่างไร ?
- การแก้ปัญหาจราจร คือ การจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจ โดยต้องบอกว่า คนจน ต้องไปก่อน !
- คน กทม. อยู่ในความขัดแย้ง ความไม่เท่าเทียมกัน อยู่โดยกินชีวิตกันและกัน ?
- สรุป ปัญหา กทม. คืออะไร ?

chupitchtv

ผู้สมัครชิงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ กทม.

รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.)
โดยในระหว่าง 1-5 กันยายน 2551 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 16 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

Subscribe to RSS - Propretor